TRIỆU CÂY XANH

Hãy giúp Chúng tôi trồng cho bạn một cây!


Triệu cây xanh - Dự án của những người thích trồng rừng vào Mùa năm 2018

Những cơn mưa chiều liên tiếp trong nhiều tuần qua là điều kiện thuận lợi cho việc trồng rừng vào vụ.

Giao cây Tháng 11 - 2017

Vùng dự án: Xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar

Hướng dẫn đăng ký trồng cây

Các bước đăng ký để sở hữu cây trồng thuộc Dự án Triệu cây xanh

Trồng rừng Dự án ngày và giao cây Đợt 1-2017

Vùng dự án: Xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar